Ενδυνάμωση των υποψηφίων γυναικών και φορέων των μέσων ενημέρωσης στο πλαίσιο των δημόσιων συζητήσεων στην Ελλάδα – GENDER_PUBLIC DEBATE (EL)

Problem:

Είναι κοινή γνώση ότι τα μέσα ενημέρωσης, μέσα από τη διαλεκτική τους σχέση με το κοινό, αναπαράγουν κυρίαρχα αφηγήματα σχετικά με το φύλο, την πολιτική και την κοινωνική πραγματικότητα. Ειδικότερα, οι έρευνες υποδεικνύουν ότι οι αναπαραστάσεις του φύλου σε διαφημίσεις, κοινωνικά μηνύματα, τηλεοπτικές σειρές, εκπομπές κ.λπ. τείνουν να αναπαράγουν στερεότυπες αντιλήψεις της θηλυκότητας (την υποτιθέμενη "φυσική" αποστολή των γυναικών ως μητέρες και συζύγους) που όχι μόνο αγνοούν αλλά αντιτίθενται στις πραγματικές εμπειρίες και ανάγκες των γυναικών, υπονομεύοντας την ελευθερία τους από τα στερεότυπα, την αυτονομία και τη συμπερίληψη των γυναικών στο δημόσιο χώρο, στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων κ.λπ.

Επιπλέον, όσον αφορά τις δημόσιες και πολιτικές συζητήσεις, σεξιστικές παρατηρήσεις, μη ισορροπημένη και μη δίκαιη κάλυψη των θεμάτων του φύλου επηρεάζουν σημαντικά όχι μόνο τις ευκαιρίες των ατόμων υποψηφίων (κυρίως των γυναικών) αλλά και την κατανόηση του κοινού για τα εκλογικά έργα και τη γέννηση αποτελεσμάτων υπό το πρίσμα του φύλου.

 

Solution:

Το έργο "GENDER_PUBLIC DEBATE" έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα και να επιτύχει το γενικό στόχο της ενίσχυσης της ικανότητας των Ελληνίδων πολιτικών και υποψηφίων στο δημόσιο χώρο, καθώς και των φορέων των μέσων ενημέρωσης (δημοσιογράφων, φοιτητών μελέτης μέσων ενημέρωσης, bloggers) για τον αναγνωρισμό, την αντιμετώπιση και την πρόληψη των διακρίσεων με βάση το φύλο στις δημόσιες συζητήσεις.

Target:

Το έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των (α) Ελληνίδων πολιτικών και υποψηφίων για δημόσια αξίωση και (β) φορέων των μέσων ενημέρωσης (δημοσιογράφων, φοιτητών μελέτης μέσων ενημέρωσης, bloggers) για την αναγνώριση, την αντιμετώπιση και την πρόληψη των διακρίσεων με βάση το φύλο στις δημόσιες συζητήσεις.

Description of the policy / project

Έχουν υλοποιηθεί οι εξής δράσεις:

  • Εκπαιδευτικά μοντέλα και υλικά για φορείς των μέσων ενημέρωσης

  • Ανάλυση αναγκών για γυναίκες πολιτικούς και υποψηφίους

  • 8 εργαστήρια προς όφελος φορέων των μέσων ενημέρωσης και φοιτητών, καθώς επίσης και για γυναίκες πολιτικούς και υποψηφίους

  • Πρακτικοί οδηγοί για φορείς των μέσων ενημέρωσης και φοιτητές, καθώς επίσης και για γυναίκες πολιτικούς και υποψηφίους που περιλαμβάνουν πρακτικές συμβουλές, περιπτώσεις επιτυχίας, παραδείγματα γλώσσας και προτεινόμενες λύσεις.

Overcame obstacle

-