Δράση #Her Research του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – ΣΕΓΕ (EL)

Problem:

Ο κλάδος της επιστήμης και της τεχνολογίας, δυστυχώς, δεν αντιμετωπίζει ακόμη με ισότητα τις γυναίκες του επαγγέλματος, με αποτέλεσμα λαμπρές ερευνήτριες να μην αναδεικνύονται όσο θα έπρεπε.

Solution:

Στόχος της δράσης #Her_Research είναι η ενδυνάμωση των γυναικών ερευνητριών σε θέματα τεχνογνωσίας, η πρόσβαση τους στη χρηματοδότηση, η ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών και εμπειριών, καθώς και η διευκόλυνση της δικτύωσής τους στον επιχειρηματικό κόσμο.

Target:

Βασική επιδίωξη του Σ.Ε.Γ.Ε. στη Δράση #Her_Research είναι οι Γυναίκες Ερευνήτριες να ενθαρρυνθούν για να είναι πιο ενεργές σε θέματα διεκδίκησης Χρηματοδοτήσεων και να θέτουν τους εαυτούς τους επικεφαλής Ομάδων. Το #Her_Research επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τις γυναίκες ερευνήτριες το Ερευνητικό Οικοσύστημα και πως βλέπουν αυτές τον εαυτό τους μέσα σε αυτό.

Description of the policy / project

Η πολύτιμη στήριξη επιτυγχάνεται μέσω καινοτόμων πρωτοβουλιών που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υποστήριξη 3 ομάδων Γυναικών Ερευνητριών, οι οποίες θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη στην Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων για το Horizon Europe ή το αντίστοιχο Ερευνητικό Πρόγραμμα, από Εξειδικευμένη Ομάδα Τεχνικών Συμβούλων. Ακόμη, 10 ομάδες με ουσιαστική συμμετοχή Γυναικών Ερευνητριών θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ ένα πλήρες Εκπαιδευτικό και Συμβουλευτικό πακέτο 10 ωρών από Εξειδικευμένη Ομάδα Τεχνικών Συμβούλων. Τέλος, όλες οι συμμετέχουσες ερευνήτριες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε 2ωρο εξειδικευμένο σεμινάριο με θέμα τους ερευνητικούς πόρους και θα τους παρέχονται και επιπλέον 2 ώρες mentoring στο θέμα αυτό.

Overcame obstacle

Πρόσβαση των γυναικών ερευνητριών στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.